Towarzystwo Przyjaciół Brochowa

Nic dodać nic ująć –  Przyjaciele Brochowa.

logo_TPBhttp://www.tpb.brochow.net/

Towarzystwo Przyjaciół Brochowa powstało we wrześniu 1999 r. z inicjatywy b. członków Brochowskiego Komitetu Obywatelskiego, zaangażowanych w proces tworzenia samorządu wrocławskiego w latach 1990-1992.
POCZĄTKI Bezpośrednią inspiracją powstania Towarzystwa była groźba sprzedaży lub nawet rozebrania wieży wodociągowej oraz innych posunięć administracyjno-gospodarczych na terenie osiedla (np. podział własnościowy tzw. majątku brochowskiego – spuścizny zabudowań po dawnym folwarku, problem renowacji parku majątkowego, likwidacja posterunku straży pożarnej, domu kultury).
Do TPB przystąpili praktycznie wszyscy działacze BKO oraz Rady Osiedla. Główny inicjator, Pan Józef Sulka został prezesem, natomiast zastępcą – pani Teresa Pakuła (BKO oraz RO), podobnie wieloletni radny osiedlowy i skarbnik Towarzystwa Pan Milewicz.
OBECNIE Towarzystwo jest bodajże pierwszym stowarzyszeniem lokalnym na terenie Wrocławia. Liczy ponad 50 członków. BKO a później członkowie RO lub TPB byli głównymi inicjatorami Festynu Brochowskiego w 800-lecie Brochowa, tj. w 1993 r., który powtarzany jest rokrocznie. Towarzystwo koncentruje się głownie na wystawach o charakterze historycznym oraz wykładach o Brochowie, a także architekturze ogrodowej i ekologii.
OSIĄGNIĘCIA I PROBLEMY Największe osiągnięcia Towarzystwa to inicjatywa ratowania Parku Brochowskiego oraz remontu wieży ciśnień, natomiast niepowodzeniem jest nadal mimo kilkunastoletnich starań zaniedbany dawny ratusz brochowski, symbol jego samorządności oraz brak systematycznego planu i wykonawstwa zadrzewień w Brochowie. Ponad połowa widocznych nowych zadrzewień to inicjatywa własna członków Towarzystwa a szczególnie śp. Stefana Mrozowskiego, jednego z inicjatorów powstania TPB i wieloletniego członka Zarządu.

towarzystwo-grupowe    towarzystwo

TOP